EPS’nin Dünyada ve Türkiyede’ki Gelişimi

1950’li yıllarda Almanya’da Styropor ismi ile Alman BASF firması tarafından geliştirilen EPS , kısa sürede tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır.1960’ların başından itibaren ülkemizde de üretilmektedir.Sahip olduğu üstün yalıtım özelliği ve ekonomikliği , hızla yayılmasının en önemli nedenleridir.1960-1986 yılları arasında ülkemizdeki tüketim yıllık bin ton civarında iken 1986’da aniden 5 bin ton/yıl olmuş , 1995’te 8-10 bin ton/yıl’a yükselmiş 2000 yılında ise 30 bin ton tüketim gerleştirilmiştir.

Bugün bütün dünyada 2.2 milyon ton EPS kullanılmaktadır.Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yıllık tüketimin 100-150 bin ton olduğu düşünülürse , iklim bölgemiz ve nüfusumuz dikkate alındığında , ülkemizdeki tüketimin oldukça düşük kaldığı görülmektedir.EPS ve ısı yalıtımı hakkında bilgilenme arttıkça ve PÜD’ün çatısı altındaki diğer üreticilerin ürün üzerindeki kalite kontrol uygulamaları geliştikçe , üklemizdeki tüketim de artacak ve EPS’nin yaralarından toplumumuz etkin şekilde faydalanabilecektir.