EPS’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN EN 13163’E GÖRE DEĞERLERİ

Ülkemizde yalıtım sektöründe yazkın zamana kadar uluslararası standard olan DIN normları esas alınmaktaydı.Günümüzde Avrupa Normları (EN9 hem uluslararası standard olarak , hem de Türkçe tercimeleri ile ülkemizde ulusal standard olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.EN normları , yalıtım malzemelerinin teknik özelliklerini belirli sınıflar halinde ve belirli aralıklar içinde vermektedir.EPS için yoğunluk ve ısı iletkenliği arasında önerilen bağıntı EK’lerde gösterilmiştir.

Tablo 6‘da 13163’e göre EPS’nin teknik özelliklerinin değişim aralıkları verilmiştir.EPS üretim teknolojisindeki gelişmeler , özelliklerin yoğunluğa bağımlılığını bire bir olmaktran çıkarmıştır.Tablo 6’da gösterilen ısı iletkenlik değerleri , tabloda verilen yoğunluklarda da erlde edilebilir.