SIKÇA SORULAN SORULAR

Binalarda EPS Yalıtım Uygulamalarının Yapıldığı Yerler Nerelerdir?

Cevap : Binalarda EPS uygulamaları ile ilgili geniş açıklamalar her uygulama için ayrı dokümanlar halinde hazırlanmaktadır. Aşağıda her eleman için özet açıklamalar verilmiştir. Doğru uygulamalar için gerekli geniş kapsamlı bilgiler, PÜD’e başvurularak elde edilebilir. 1) Dış Taraftan Yalıtım Dış duvarlar bir yapının ısı kaybeden en önemli kısımlarındandır. EPS ile yalıtım gücü güçlendirilmiş dış duvar uygulamaları yapılırsa, sağlanacak ısıl konfor ve büyük orandaki yakıt tasarrufundan ayrı olarak yalıtımsızlıktan doğan iç rutubetlenme, küflenme, boya dökülmesi gibi sorunlarda ortadan kalkacaktır. Bir dış duvarda ısı yalıtımı üç şekilde yapılabilir. Dış taraftan, iç taraftan ve çift duvar arası 1.1) Dış taraftan yalıtım (Önerilen yoğunluk: 15-20 kg/m3) * Önerilen yoğunluğun altına inilmemelidir. İstenirse daha yüksek yoğunluklar kullanılabilir. Ülkemizde yeni başlayan bu sistem, dış ülkelerde yaygın bir şekilde yıllardır kullanılmaktadır. Bu sistem, yapı fiziği yönünden en uygun sistem olup EPS levhaları tüm binayı dışarıdan bir manto gibi sarar. Dış taraftan yalıtım: • Isı köprülerinin oluşmasını önler. • Yazın aşırı ısınmayı önler. • Su buharının kesit içinde yoğuşma riski en azdır. Isı yalıtım malzemesinin buhar direncinin düşük olması istenir. • Yapı fiziği hasarlarının önemli bir bölümü, dışarıdan ısı yalıtımı uygulamaları ile engellenebileceği gibi, mevcut hasarların onarımında en etkin ve kalıcı uygulama olmaktadır. Dış taraftan yalıtım sistemi, yeni yapılara uygulandığı gibi, mevcut binalara da kolayca uygulanabilir. Özellikle, mevcut yapıların restorasyonunda çok tercih edilmektedir. Kullanılmakta olan binalarda, uygulama sırasında tüm işler bina dışında gerçekleşir, içeriye işçi girmez. Dış taraftan yalıtım uygulaması için tüm cepheye iskele kurulması gerekir, özel yapıştırıcılara ve uzman uygulama ekibine ihtiyaç vardır. Maliyeti biraz daha yüksektir. Ancak duvarların ısı yalıtımında tercih edilmesi gereken, doğru çözümdür. EPS levhaları, duvara özel yapıştırıcı ve dübellerle tespit edildikten sonra, EPS üzerine cam elyafından kanavi çe yapıştırılır. Bu kanaviçe, bir armatür vazifesi görür. Kanaviçenin üzerine toplam kalınlığı 4-5 mm olan sentetik sıva yapılarak iş bitirilir. Kullanılacak EPS levhaların gereği kadar (üretim teknolojisine bağlı olarak 3-6 hafta) dinlendirilmiş, rötresini almış olmaları gerekir. Diğer uygulamalarda (içerden yalıtım, çatı yalıtımı ve diğerleri) beklemeye gerek yoktur. Dış taraftan duvar yalıtımında, yüksek yoğunluklu EPS levhalar, ince sıvada çatlaklara sebep olabileceği ve buharın dışarı çıkacağı kesitte yüksek buhar dirençleri oluşturulacağı için tercih edilmemelidir. 1.2) İç Taraftan Yalıtım (Önerilen yoğunluk: 20-35 kg/m3) Bu sistem, mevcut binalarda kolay uygulanır. Ancak döşemelerin ve iç duvarların birleşim noktalarında ısı köprüleri oluşur ve bu teknik yalıtımın verimini düşürür. İç taraftan yalıtım yapı fiziğine uygun bir sistem değildir. Ülkemizin büyük bir bölümünde betonarme kiriş ve perdelerin iç yüzüne uygulandığından, hangi malzeme olursa olsun ısı yalıtımı ile betonarme eleman arasında yoğuşma meydana gelmektedir. Ancak başka sistem olmadığında düşünülebilecek bu sistemin, aşağıda açıklanan sakıncaları vardır: • Döşeme alınları, bölme duvar alınları, yalıtılamaz ve ısı köprüleri oluşur. Özellikle kuzeye bakan cephelerde, bu elemanların iç köşelerinde küflenme ve hatta terleme beklenir. • Yalıtımı kesiklidir. (Yama gibidir) • Dış duvarlar, döşemeler, kolonlar, vb. taşıyıcı elemanlar atmosfer şartlarına maruz bırakılmıştır, korunmamıştır. • Isıl genleşmeler, kirli atmosfer, farklı zemin oturmaları vb sonucu gevrek yapıdaki taşıyıcı ve diğer malzemelerde meydana kılcal çatlak, vb. etkisi ile yağmur, kar suyu, duvara sızar ve yapı elemanının ıslanmasına sebep olur. Yapının kullanım ömrünü azaltır. • Su buharının kesit içinde yoğuşma riski fazladır.

Duvarım Neden Küfleniyor , Nasıl Engel Olabilirim ?

Cevap : Isı yalıtımı uygulanmayan binalarda bilhassa kolon , kiriş , perde beton gibi alanlar farklı 2 sıcaklığın ani karşılaştığı yerlerdir.Bu tıpkı soğuk bir havada arabaya bindiğimizde camda oluşan buğu (yoğuşma) gibidir.Bu tip yerlerdede sıcak hava duvar iç yüzeyine yakın bir noktada soğuk hava ile karşılaşır ve aynı arabadaki camda olduğu gibi bir yoğuşma meydana gelir. EPS ısı yalıtımı dıştan yapılarak ,2 farklı sıcaklığın karşılaştığı yer duvar iç yüzeyinde değil EPS yüzeyinde olur buda yoğuşmayı , küfü ve rutubeti önler.

EPS nin Kullanım Alanları Nelerdir ?

Cevap : EPS ürünleri, binalarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı gibi, bazı özel mühendislik yapılarında ve inşaat dışı bazı sektörlerde de çeşitli amaçlarla kullanılırlar ve kullanım alanları sürekli gelişmektedir. Aşağıda başlıca uygulama alanları belirtildikten sonra, yalıtım uygulamaları ile ilgili kısa açıklamalar verilmiştir. EPS ürünlerinin yalıtım amaçlı kullanım alanları • Binalarda duvarların ısı yalıtımında, • Binalarda eğimli ve teras çatıların ve teras bahçelerin ısı yalıtımında, • Binalarda döşemelerin ısı yalıtımında, • Binalarda çıkmaların ısı yalıtımında, • Binalarda tavanların ısı yalıtımında, • Binalarda yüzer döşemelerde darbe sesi yalıtımında, • Binalarda hava sesi yalıtımında çok örtülü elemanların oluşturulmasında, • Soğuk hava depolarının ısı yalıtımında, • Kümeslerin ısı yalıtımında, • Boruların yalıtımında, • Jaluzi yuvalarının ısı yalıtımında, • Boru, tank, depo yalıtımında, Binalarda diğer amaçlarla • Dilatasyon derzlerinde, • Hafif yapı bloklarının üretiminde, • Asmolen yapımında, • EPS granülden hafif beton ve yalıtım sıvası üretiminde, • Kapı üretiminde dolgu malzemesi olarak, • Prefabrik hafif beton elemanlarının yapımında, • Kompozit levhalar üretiminde, Özel mühendislik yapılarında • Panton (yüzer marina) yapımında, • Soğuk bölgelerdeki karayolu yapımında, • Gevşek zeminlerde dolgu yapılarak zemin mukavemetini artırmak amacıyla, • Köprülerde dilatasyon derzlerinde, Diğer işlerde • Tüm ambalaj sanayinde, • Gemiler için can yeleği ve can simidi yapımında, • Rüzgar sörfü üretiminde, • Küçük deniz tekneleri yapımında, • Dekorasyon işlerinde.
EPS’nin Başlıca Tercih Sebepleri Nelerdir ?
Cevap : EPS’nin başlıca tercih sebepleri; üstün teknik özelliklere sahip olmasının yanında, özelliklerinin yoğunluğa bağlı olarak istenilen yönde değiştirilebilmesi, ideal üretim teknolojisinin sayesinde maliyetinin düşük olması, performansını kullanım ömrü boyunca bozulmadan sürdürebilmesi ve çevre dostu bir malzeme olmasıdır. EPS ürünler, istenen performansı, malzeme israfına sebep olmadan ve dolayısı ile en ekonomik çözüm ile sağlarlar: EPS yalıtım levhaları; • Yüksek ısı yalıtımı sağlar. Yoğunluğu arttıkça ısı iletkenliği azalır. • EPS’nin ısı iletkenliği düşük olduğu gibi sabittir, şişirici gaza ve zamana bağlı olarak değişmez. • Basınca dayanıklıdır. Yoğunluk arttıkça basınç dayanımı artar. Kırılgan değildir. Isı yalıtım malzemesi olarak yüksek bir eğilme dayanımı vardır. • Kapalı gözenekli olduğu için pratik olarak ıslanmaz, yalıtımı sürekli yapar. Kapiler su geçirimliliği yoktur ve higroskopik değildir. • Buhar geçirimsizliği istenilen değerlerde ayarlanabilir. Yoğunluk arttıkça buhar geçirimsizliği de artar. • Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır. • Çok hafiftir, kolay taşınır ve kolay uygulanır. • Ekonomik yalıtım malzemesidir, aynı ısıl performansı daha düşük maliyetle sunar. • Çevre dostu bir malzemedir. İçinde ozon tabakasına zarar verici CFC (Kloroflorokarbon)’lar ve türevleri (HCFC’ler) yoktur. İklim değişikliklerine sebep olmaz. Geri dönüşümlü bir malzeme olup, üretim sonrası çevreyi kirletecek atık oluşturmaz. • Sonsuz ömürlüdür. Bina durdukça yalıtım görevine ilk günkü performansı ile devam eder. • EPS, geniş bir yoğunluk aralığında üretilebilir, uygulama seçenekleri sunar. İşe en uygun ürünü seçme imkanı vererek kaynak savurganlığını önler. • Özel üretilmiş EPS, düşük dinamik rijitliği ve esnekliği ile, ses yalıtımında da başarılıdır.
EPS’nin Dünyada ve Türkiye’deki Gelişimi nedir ?
Cevap : 1950’li yıllarda Almanya’da Styropor ismi ile Alman BASF firması tarafından geliştirilen EPS, kısa sürede tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. 1960’ların başından itibaren ülkemizde de üretilmektedir. Sahip olduğu üstün yalıtım özelliği ve ekonomikliği, hızla yayılmasının en önemli nedenleridir. 1960-1986 yılları arasında ülkemizde tüketim yıllık bin ton civarında iken 1986’da aniden 5 bin ton/yıla yükselmiş, 2000 yılında ise 30 bin ton tüketim gerçekleşmiştir. Bugün bütün dünyada 2.2 milyon ton EPS kullanılmaktadır. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yıllık tüketimin 100-150 bin ton olduğu düşünülürse, iklim bölgemiz ve nüfusumuz dikkate alındığında, ülkemizdeki tüketimin oldukça düşük kaldığı görülmektedir. EPS ve ısı yalıtımı hakkında bilgilenme arttıkça ve derneğimizin çatısı altındaki üreticilerin ürün üzerindeki kalite kontrol uygulamaları geliştikçe, ülkemizdeki tüketim de artacak ve EPS’nin yararlarından toplumumuz etkin şekilde faydalanabilecektir.
Grafit / Karbon Katkılı EPS Nedir ?
Cevap : İçerdiği grafit katkısı sebebiyle kızıl ötesi emicilik ve yansıtıcılık özelliği kazanarak , ısı iletkenliği’nin büyük oranda azalması imkanını sağlar, rengini de bu maddeden alır. EPS nin , üstün teknik , su buharı geçirgenlik , boyut stabilitesi , çevre dostu olması gibi diğer tüm özellikleri grafit katkılı EPS’de de aynen mevcuttur. Grafit katkılı EPS , DIN EN 13163 Avrupa standardı şartlarına göre üretilir ve DIN EN 13501-1’e göre yangın sınıfı E’nin altında sınıflandırılır. DIN 4102 Alman Normu’na göre B1 – Zor Alevlenici sınıfındandır. 15 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS’nin Isıl İletkenlik katsayısı EN 13163 hesaplamasına göre 0,037 W/(m.K) dır. 15 kg/m3 yoğunluğa sahip bir grafit reflektörlü EPS, 30 kg/m3 yoğunluğundaki bir EPS nin Isıl İletkenlik değerine sahiptir. Bu sayede yaklaşık %20 daha iyi bir ısı yalıtımı sağlanarak daha ince yalıtım levhalarıyla eşdeğer yalıtım performansına yazın ve kışın ulaşmak mümkün olmaktadır.
Isı Yalıtımında Neden EPS kullanmalıyım ?
Cevap : EPS nin %98 hareketsiz ve kuru havadır , buda bilinen en iyi ısı yalıtım malzemesi , ekonomik ve çevre dostu olması nın temel sebebidir.EPS üstün teknik özelliklere sahiptir , kullanılacağı işe göre çok geniş bir yoğunlu aralığında ve ekonomik olarak üretilebilir. Bilhassa ısı yalıtımında ideal yoğunluk olan 16-20 kg/m3 aralığı EPS de ekonomik bir üretimle mümkündür.Bu yoğunluk aralığı Isinma ve soğumaya bağli genlesme ve büzülme davranisi sonucu oluşabilecek çatlamaları önleyen ayrıca buhar geçirgenliğini maksimum seviyede sağlayan bir aralıktır. Ayrıca bu yoğunluk ve petek görünümlü hücre yapısı üzerine yapılan fileli sıva uygulamasınında daha iyi bir adreans ile tutunmasına yardımcı olur , çok sert ve parlak yüzeyler sıva tutunması açısından her zaman handikap oluşturur. 3-6 hafta dinlendirilen EPS levhalar tüm üretim gazlarını atarak sabit bir yaıtım katsayısına ulasirlar.Halbuki kimi yalıtım levhalarında bu süre yıllara yayılır ve yalıtım değeri zaman içinde azalır.