YOL İNŞAATLARINDA EPS KULLANIMI

Genleştirilmiş Polistiren Köpük (EPS) genelde 100 – 120 cm genişliğinde 200 – 480 cm uzunluğunda 50 – 60 cm yüksekliğinde ve 10 – 40 kg/m³ arasında yoğunluklarda değişen bloklar şeklinde üretilir. EPS Bloklar, inşaat mühendisliğinde kullanıldıkları zaman “Geofoam” olarak adlandırırlar. Günümüzde inşaat mühendisliğinde Geofoam’un uygulama alanlarından bazıları sayfada sıralanmıştır:

 • Yumuşak zemin üzerine oturan yol dolgularında aşırı birincil ve ikincil konsolidasyon oturmalarının önemli derecede azaltılmasında,
 • Köprü yaklaşım rampalarının imalatında,
 • Kamulaştırma problemi olan yol güzergâhlarındaki şerit ilavesi için gereken yol dolgusu çalışmalarında,
 • Farlı oturmaların önlenmesinde,
 • İstinat yapılarına genel yanal ve sismik yüklerin azaltılmasında,
 • Yüksek düşey yüklere maruz yer altı boru hatlarındaki düşey gerilmelerin azaltılıp borularda oluşabilecek potansiyel yapısal hasarların önlenilmesinde,
 • Şev güvenliğini artırılmasında,
 • Don derinliği yüksek bölgelerde yapılacak olan yapılarda temel derinliğinin azaltılmasında,
 • Yüksek donma – çözünme etkisi olan bölgelerde yol kaplamasının ömrünün uzatılmasında,
 • Şişme potansiyelli yüksek zeminler üzerine inşa edilen beton döşeme veya plaklarda zeminin şişme potansiyelinden kaynaklanacak olan kuvvetlerin azaltılmasında,
 • Arazi sıkıntısı olan bölgelerde yüzen evler, seralar, platformlar, peyzaj amaçlı küçük adacıklar vb. yapımında.